Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Enköping kn, LÅNGTORA 14:1 LÅNGTORA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Långtora kyrka.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LÅNGTORA KYRKA (akt.)
Uppsala
Enköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

LÅNGTORA 14:1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

Långtora kyrka är en senmedeltida, välvd salkyrka med vapenhus i söder och sakristia i norr. Långtora kyrkogård omges av en kallmur i gråsten. Ingång sker från söder genom en muröppning med grindstolpar i granit och smidesgrindar. Innanför kyrkogårdsmuren finns en del lövträd men det är ej fråga om någon sammanhängande trädkrans. Kyrkogården är liten. Den har sin största utsträckning söder och väster om kyrkan. gångarna är grustäckta. Gravkvarteren är till största delen grästäckta, men ett antal äldre grusgravar med stenramar från tidigt 1900-tal finns även. Kyrkogården utvidgades år 1870 och några sentida utvidgningar har ej skett....

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister