Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Enköping kn, KUNGSHUSBY 12:1 KUNGS-HUSBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kungs-Husby kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KUNGS-HUSBY KYRKA (akt.)
Uppsala
Enköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

KUNGSHUSBY 12:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Kungs-Husby kyrka är en rektangulär salkyrka med sakristia i norr och vapenhus i söder. Den byggdes under första hälften av 1300-talet som en salkyrka med sakristia i norr och var från början försedd med ett högt trävalv. Kyrkans östra del har bevarat sina gotiska takstolar på vilka spår av trävalvet kan ses. På 1400-talet försågs kyrkan med tegelvalv och interiören dekorerades i sin helhet med kalkmålningar. Samtidigt byggdes vapenhuset i söder. På 1750-talet förlängdes långhuset med en travé åt väster. Tillbyggnaden försågs med ett kryssribbvalv lika de medeltida valven. På 1700-talet förstorades även fönstren och mot norr togs ny...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister