Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Enköping kn, HÄRKEBERGA 15:1 HÄRKEBERGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1085W2528.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÄRKEBERGA KYRKA (akt.)
Uppsala
Enköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

HÄRKEBERGA 15:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Härkeberga kyrka är en av Upplands mest kända kyrkor till följd av den ryktbarhet som interiören med Albertus Pictors målningar fått. Målningarna tillkom under slutet av 1400-talet när kyrkorummet hade försetts med nya tegelribbvalv. Kyrkogården i Härkeberga är liten och har inga sentida utvidgningar. Den omges av en kallmur i gråsten. Dess utsträckning synes vara den ursprungliga och muren är av medeltida ursprung. I västra muren finns en putsad stiglucka med medeltida ursprung. Kyrkogården omges av en trädkrans av lövträd utom mot öster. Ett ovanligt inslag på kyrkogården är det stora inslaget av grusgravar på södra sidan av kyrko...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister