Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Enköping kn, HOLM 1:1 HOLMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Holms kyrka.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HOLMS KYRKA (akt.)
Uppsala
Enköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

HOLM 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2002

En medeltida kyrka fanns i Holm på samma plats som den nuvarande kyrkan. Kyrkogården är mycket liten. Rakt väster om kyrkan nära kyrkogårdsmuren står klockstapeln som uppfördes 1761. Muren som omger hela kyrkogården är en vanlig kallmurad gråstensmur. På murens insida står rader av gamla lövträd, ask och lind. Två rader av tujor kantar gången fram till kyrkans entré genom dess västra gavel. Kyrkogårdens yta täcks till största delen av gräsmatta. Gångarna är grusade. Ett fåtal äldre gravvårdar är bevarade. De står i nordvästra delen av kyrkogården. De är från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Här finns bland annat en Banérgrav. Fami...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister