Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Enköping kn, HJÄLSTA 10:1 HJÄLSTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Hjälsta kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HJÄLSTA KYRKA (akt.)
Uppsala
Enköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

HJÄLSTA 10:1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

Kyrkogården är avgränsad av en kallmur i gråsten. Den har sin största utbredning i sluttningen söder om kyrkan. Kyrkogården fick sin nuvarande utbredning vid en utvidgning mot söder år 1854 vilket framgår av det inhuggna årtalet på grindstolparna av granit vid landsvägen söder om kyrkan. På grindstolparna hänger en svartmålad smidesgrind. Kyrkogårdsmuren har en trädkrans av lövträd med många unga, nyplanterade träd. På kyrkogården finns ett mindre antal grusgravar. Det finns en varierande uppsättning gravvårdar från sent 1800-tal och 1900-tal. Gångarna är grusade, gravkvarteren är till största delen grästäckta. Norr om kyrkan finns ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister