Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, AKEBÄCK KYRKOGÅRDEN 1:1 AKEBÄCK KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

446-2.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
AKEBÄCK KYRKA (akt.), AKEBÄCKS KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

AKEBÄCK KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Kyrkogården
Kyrkogården är nära nog kvadratisk och har sannolikt kvar sin ursprungliga utsträckning. Gravarna, ett 70-tal synliga (1996), är i huvudsak belägna söder och öster om kyrkobyggnaden.
Kyrkogården omges av en stenmur (bruksmur av kalksten), av varierande höjd från ca 1 m till ca 0,2 m. Mot landsvägen delvis putsad samt belagd med täckhällar. Två ingångar i form av järngrindar mellan murade och putsade stolpar i väster mot landsvägen. Stolparna täcks av kalkstensplattor.
Marken är som brukligt på de gotländska kyrkogårdarna gräsbevuxen medan den enda anlagda gångvägen längs kyrkans sydfasad är grusad. Utefter kyrkogårdsm...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister