Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Götene kn, GÖTENE 8:1 M.FL. GÖTENE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Götene kyrka, anl.bild, negnr 03-213-04

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GÖTENE KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Götene

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

KLOCKARBOLET 2

KLOCKARBOLET 1

GÖTENE 8:1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

GÖTENE KYRKA är öst - västligt placerad i den sydvästra delen av en mycket stor kyrkogård. Väster om kyrkan finns en klockstapel, och på en kulle öster om kyrkan och nordväst om prästgården, ett bårhus.
Mot söder inramas kyrkogården av en måbärshäck och en trädrad med lindar. En grusgång följer dess insida. Kyrkogården inramas i sydöst av en jämn ny stenmur av kalkstensplattor med täckstenar. Mot prästgården i öster samt mot Kinne-Vedumsvägen i väster utgörs inhägnaden av en häck. I sydväst saknas dock inhägnad.
Kyrkogårdens huvudingång vetter mot Mariestadsvägen i söder och utgörs av en dubbel smidesgrind med spjälor och överst ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande