Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Götene kn, BROBY 11:1 BROBY KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Broby kapell, anl.bild. negnr 03-197-15

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BROBY KAPELL (akt.)
Västra Götaland
Götene

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka

BROBY 11:1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

BROBY KAPELL är öst - västligt beläget i västra delen av den närmast ovala kyrkogården. Kapellet ligger på en svag förhöjning i landskapet. På kyrkogården finns även ett litet uthus.
Huvudingången i väster vetter mot en mindre parkeringsplats och utgörs av en dubbel smidesgrind. Grinden har dekor, bland annat av hjärtan i överstycket. Den är placerad mellan fyrsidiga stenstolpar med konformiga lockhällar och stenklot. Ett trappsteg leder från parkeringsplatsen till grinden. Från grinden leder en grusgång med två glest placerade rader av kalkstenar till kapellets västport. En andra ingång till kyrkogården är belägen i östra delen a...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande