Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sollefteå kn, MULTRÅ PRÄSTBORD 1:3 MULTRÅ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

VyfrSV.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MULTRÅ KYRKA (akt.)
Västernorrland
Sollefteå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

MULTRÅ PRÄSTBORD 1:3

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Kyrkotomten
Avgränsas mot väster och norr av grusvägar, i söder av en björkdunge, och i öster av åkermark.
Framför huvudentrén en öppen, mindre parkeringsyta, som övergår i gräsmatta söderut mot björkarna. En bit längre österut avgränsas gravkvarteren söder om långhuset av ett tuktat barrbuskage som fortsätter i söder och öster. Invid björkdungen finns garage och förråd, samt komposthantering strax intill det södra partiet barrbuskage. Gravkvarteren är gräsbevuxna, interfolierade av grusade gångar, som markeras av rader av björk. Utvidgade ytor mot öst och sydöst.

I sydöst finns ett kedjeinramat skifferbelagt kvarter för handla...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.