Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Timrå kn, TYNDERÖ PRÄSTBOL 1:2 TYNDERÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4087-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TYNDERÖ KYRKA (akt.)
Västernorrland
Timrå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TYNDERÖ PRÄSTBOL 1:2

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Kyrkotomten
Svag sluttning mot söder. Runt kyrkotomten löper en bogårdsmur i gråsten med varierande höjd, som mest ca en meter från markplanet. Kompletterad vid utvidgning söderut med låga buskage. Ny utvidgning ca 200 m sydväst om kyrkan.

Parallellt med landsvägen löper inordväst en år 2000 stensatt och kantstensstödmurad passage in mot entrén till kyrkotomten. In tar man sig via en portik i norr bestående av två höga, murade och utvändigt putsade och vitmålade grindstolpar, som krönts med kopparplåt och klot, bundits samman med en guldstrålande sol, i vilken en laxfisk simmar, samt tillhörande smidda grindar.

Kyrkobyggnade...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande