Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sundsvall kn, RÖKLAND 1:26 ALNÖ NYA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

VyfrSV.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ALNÖ NYA KYRKA (akt.)
Västernorrland
Sundsvall

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

RÖKLAND 1:26

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Kyrkotomten
Rektangulärt formad tomtmark av parkkaraktär med sluttning söder-väster, avgränsad med smidesstaket. Grönmålade gjutjärnsstolpar, galvad stål i segment däremellan. Tomten avgränsas i väster av byvägen från Vi mot Hovid på norra Alnön, i norr av en byväg mot nordöst till Pottäng/Hörningsholm, i öster av ett skogsparti, bortom denna en separat anlags kyrkogård; och i söder av ytterligare en byväg mot sydöst till Rökland. Entré till kyrkan med diagonala uppfarter i asfalt från sydväst och nordväst genom grindpar. Kyrkobyggnaden placerad i den högst belägna delen i nordöst. Gräsbevuxen tomt, löv och barrträd i synnerhet mot...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande