Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sollefteå kn, VÄSTERHÄLLAN 1:4 BOTEÅ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KyrkanfrSÖ.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BOTEÅ KYRKA (akt.)
Västernorrland
Sollefteå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄSTERHÄLLAN 1:4

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Kyrkotomten
Långsmal tomt i öst-västlig riktning, kyrkan placerad långt i väster tack vare utvidgningar österut. Tomten saknar staket, men två entréer i norr har grindstolpar i granit, men saknar grindar. I söder en kallmurad bogårdsmur i natursten, ca 2 m som högst. Buskvegetation i slänt nedanför mot den starka sluttningen ned till en gård nära inpå kyrkans mark. På muren och innanför densamma växer också buskage, ca 1,5m brett. Muren löper bort mot öster där den utvidgade delen tar vid.

Kyrkotomten avgränsas i norr av en grusväg, som troligen är den ursprungliga byvägen. På norra sidan av grusvägen i väster finns en utvidgad...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande