Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borås kn, GÖTA 2:1 SANKTA BIRGITTAS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

B959_006.9

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANKTA BIRGITTAS KAPELL (akt.)
Västra Götaland
Borås

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

GÖTA 2:1

Beskrivning

Inventeringsår 2002

När S:t Ansgars griftegård, strax norr om denna plats, började bli fullbelagd inköptes 1889 Lyckebo landeri till ny begravningsplats, vilken invigdes 1893. Inledningsvis kallades den för Nya begravningsplaten. S:ta Birgittas kapell från 1906 är belägen i öst-västlig riktning på den höglänta, nordvästra delen av den i plan nästan rombiska begravningsplatsen. Den låg då i ett dynamiskt område där Viskan, järnvägen och Varbergsvägen söderifrån möttes, vilket gett goda förutsättningar för det angränsande industriområdet att lokaliseras där. Griftgården utvidgades 1922.
I nordöstra hörnet av griftegården ligger en tvåvånings ekonomibyg...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas