Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Grästorp kn, PRÄSTBOLET 1:18 M.FL. SÄRESTAD-BJÄRBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Locksten, neg.nr. 03/288:10

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÄRESTAD-BJÄRBY KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Grästorp

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

PRÄSTBOLET 1:18

PRÄSTBOLET 2:1

PRÄSTBOLET 1:13

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Den nyklassicistiska salkyrkan ligger med koret åt öster på en liten bergsklack i den östra delen av kyrkogården. Denna är närmast kvadratisk med en rundning i öster åt en liten sluttning med lövträd. Den inhägnas av en meterhög kallmur som i öster övergår till stödmur. Den nordöstra delen av muren tillkom 1989, vilket en inskription förtäljer. Det norra och västra partiet av kyrkogården härrör från en utvidgning 1904 då vägen fick flyttas. En ytterligare utvidgning skedde åt norr 1991. Öppningar finns i väster mitt för kyrkans västportal, i det sydvästra hörnet mot den lilla parkeringen, i söder mitt för allén, i sydost mot prästgå...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande