Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Grästorp kn, SAL 11:1 SALS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Sals kyrka, neg.nr. 03/292:15

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SALS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Grästorp

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SAL 11:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Den övervägande nyromanska salkyrkan ligger centralt på en rektangulär kyrkogård med koret åt öster. Kyrkogården inhägnas av en hagtornshäck med rader av gamla lövträd, främst ask och al. De äldsta torde härröra från en plantering år 1781. I söder är en öppning mitt för mittportalen och i väster en mitt för västportalen. Dessa har grindstolpar av granit med avfasade krön. De smidda pargrindarna förefaller vara av äldre datum. I kyrkogårdens nordvästra hörn är en bod. Mellan kyrkans och kyrkogårdens portar löper breda krattade grusgångar som kantas av gjutna små block. I övrigt finns några rader av utlagda gjutplattor, vilka tjänar s...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande