Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Grästorp kn, FLO 3:17 M.FL. FLO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Flo kyrka, neg.nr. 03/294:19

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FLO KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Grästorp

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FLO 3:17

FLO 20:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Den nyromanska salkyrkan ligger med koret åt öster i den södra hälften av en närmast trapetsoid kyrkogård. Denna inhägnas i norr och väster av en lövhäck och i öster av en hög barrhäck. I söder är en nyplanterad barrhäck och mot prästgården ett järnstaket med galler och några syrenbuskar. Här reser sig även några gamla lövträd. I övrigt står rader av nyplanterade lövträd utanför häckarna. Kyrkogården har fem portar. I väst och öst är var sin port med grindstolpar av kalksten som kröns av klot. De härrör från 1800-talets första hälft och uppbär var sin identisk pargrind i smide, som sannolikt är samtida med stolparna. I norr är en en...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister