Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Färgelanda kn, RÅGGÄRDS STOM 4:1 M.FL. RÅGGÄRDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3117-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RÅGGÄRDS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Färgelanda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RÅGGÄRDS STOM 4:1

RÅGGÄRDS STOM 1:37

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Till själva kyrkoanläggningen hör kyrkan med omgivande kyrkogård samt ett bårhus (1968) i vitt mexitegel och sadeltak täckt av svarta betongpannor.

Kyrkogården har en i princip kvadratisk form kring kyrkan som är orienterad i sydostlig -nordvästlig riktning. Kyrkogården har två tydliga delar, en äldre huvuddel, "gamla kyrkogården", närmast kyrkan samt en utvidgning mot sydväst, "nya kyrkogården", invigd 1987.

Uppgifter finns om utvidgningar 1831-32 (mot väster) och 1851 (mot norr och öster). Kyrkogårdens äldsta delar bör traditionsenligt vara de närmast söder om kyrkan. I äldre tid fanns en ovilja att använda marken norr om ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister