Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Essunga kn, FÅGLUM 21:1 FÅGLUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Miljö, neg.nr. 04/156:16

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FÅGLUMS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Essunga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FÅGLUM 21:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Salkyrkan ligger med koret åt öster, mitt på en liten rektangulär kyrkogård som är rundad i nordväst. Kyrkogården omges av en kallmurad stödmur med stiglucka i söder och ytterligare två öppningar, en i öster och en i det nordöstra hörnet invid ett vaktmästeri. Sistnämnda med stolpar av nödtorftigt tuktad granit och pargrindar av järn från 1883. Raden av lönnar planterades 1889, samtidigt som grusgångarna upptogs, vilka löper från grindarna och omsluter kyrkan. I norr har träden ersatts av nyplanterade. Gravvårdarna är oregelbundet placerade och glesa i norr. I kyrkogårdens sydöstra hörn är en liten kvadratisk platå med stödmurar och...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande