Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borås kn, ÄSPERED 1:25 M.FL. ÄSPEREDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B959_011.34

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÄSPEREDS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Borås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÄSPERED 1:25

ÄSPERED 1:43

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Äspereds kyrka från 1862 ligger på en höjd vilket gör att kyrkogården är terrasserad åt öster och söder. Kyrkogården är först utvidgad åt öster och senare åt nordost. Kyrkan ligger i öst-västlig riktning.
Närmast den östra delen av kyrkan finns en plan, gräsbevuxen terrassering. Terrassmuren, en sannolikt ursprunglig, kallmurad naturstensmur, följer kyrkans plan och har tillhörande trappor i öster. Invid västra delen av kyrkan utgörs nivåskillnaderna av en slänt. Åt alla väderstreck följer ytterligare en gräsbevuxen, rektangulär platå som sluttar något åt söder och norr.
Gravvårdar är här placerade i rader med öst-västlig riktning, ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande