Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borås kn, VÄNGA 1:16 M.FL. VÄNGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B959_019.33

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄNGA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Borås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄNGA 1:16

VÄNGA 9:1

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Vänga kyrka uppfördes 1905-06 och ersatte då en stenkyrka som låg några meter norrut. Vapenhuset av trä sparades och står idag vid kyrkogårdens norra kant.
Kyrkogården är i det närmaste rektangulär med något bredare norr- än södersida och rundningar i västhörnen. Kyrkan ligger i öst-västlig riktning, något förskjuten söderut från centrum, på plan grästäckt mark med en svag sluttning upp åt norr. Kallmurar av sten och varierande höjd hägnar tomten utom i nordöstra hörnet. Äldst är delar av den gamla kyrkans stenmur längs norra gränsen med oregelbundna stenar och delvis längs östra och västra sidorna. Granitblock är materialet i den n...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande.