Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Örnsköldsvik kn, MOSJÖ 7:101 SKORPEDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

VyfrV.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKORPEDS KYRKA (akt.)
Västernorrland
Örnsköldsvik

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

MOSJÖ 7:101

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Kyrkotomten
Kallmurad naturstensmur mot norr utmed vägen och i öster; tre portiker bryter muren in till tomten. De är uppförda i vitmålat trä - två stora, en i i väster och mittentrén långhus, samt en mindre vid sakristian i öster. Den mittre rustikindelad, alla med rödmålad plåt och klotförsedda krön. I väster och söder en granhäck i tomtgräns. Vid huvudentrén asfaltyta som fortsätter ner till ett gravkapell. Gravkvarter med gräsade ytor, grusgångar dem emellan.

Gravkapellet
Gravkapellet i sydväst ritat 1954 av Arne Thulé, locklistpanel, vit målning, sadeltak med skivfalsad plåt. Kyrkogården utvidgad i flera omgångar, bl.a. 19...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.