Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borås kn, TÄMTA 5:2 TÄMTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B959_019.2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TÄMTA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Borås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TÄMTA 5:2

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Tämta kyrka uppfördes 1865 efter ritningar av T. Medelplan. Kyrkogården är i det närmaste kvadratisk med kyrkan i centrum med koret åt nordöst. Nord-sydlinjen går diagonalt över området och kyrkan. De korrekta väderstrecken anges i det följande. Huvudingången är från parkeringen i korets förlängning på nordöstra sidan.
Tomten hägnas av kallmurade stenmurar med släta utsidor. Den sydöstra sidan är från 1882 med huggna kvadrar från den gamla kyrkan och övriga murar restes med stora, oregelbundna granitblock med slät utsida successivt under tiden 1944-1962. Vid den tiden försökte ljungen återta marken och man arbetade även med att ta b...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande