Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borås kn, TOARP 3:1 TOARPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B959_022.28

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TOARPS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Borås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

TOARP 3:1

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Kyrkan är belägen i öst-västlig riktning på ett brant krön med den största delen av kyrkogården i en lång sluttning åt söder. Från en grindöppning vid vägen i söder går en bred, asfalterad väg i lövträdsallé upp till kyrkan rakt mot sydportalen och delar kyrkogården i två delar. Vägen svänger runt tornet i väster och vidgas till en asfalterad parkering direkt nordväst om tornet. Från vägkröken går en grusad gång fram till sydportalens trappa. Runt kyrkans östra gavel och vidare längs sydsidan, finns en plan, gräsbevuxen yta med kallmurad terrassmur och trappa strax intill södersidan, som leder upp till kyrkans sydportal.
Kyrkogårde...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande