Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borås kn, MÅLSRYD 1:125 MÅLSRYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B959_011.2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MÅLSRYDS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Borås

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

MÅLSRYD 1:125

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Anläggningen består av kyrkan från 1915 och en mindre ekonomibyggnad nära koret vid muren. Kyrkan är byggd i svag nordvästlig-sydostlig riktning, inte helt parallell med väg 27 i väster, men för tydlighetens skull betraktas den i det följande ha tornet i norr och koret i söder.
Målsryds kyrka omges av en kyrkotomt med gräsytor utan gravar eftersom kyrkogårdarna vid Toarps kyrka betjänar hela den vidsträckta socknen. Kyrkan ligger på en liten höjd nära östmuren, med sluttande mark åt alla håll utom öster. Anläggningens utformning härrör från omkring 1940. Tomten hägnas av en kallmur med släta sidor. Från väg 27 finns i väster en öp...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande