Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borås kn, SEGLORA 7:1 SEGLORA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_048.31

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SEGLORA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Borås

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

SEGLORA 7:1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

Kyrkotomten som omger kyrkan har cirkelform och är gräsbevuxen. Den inhägnas av en häckplantering med smidesgrindar i öster och söder. Runt kyrkobyggnaden löper grusade gångar och här finns också ett flertal lövträd.

KYRKOGÅRDEN
Seglora kyrkogård är belägen ett stycke söder om kyrkan och är omgiven av öppen mark. Kyrkogården har en något oregelbunden planform och inhägnas av en kallmur som kantas av en trädkrans.

Kyrkogården har utvidgats åt öster vid ett flertal tillfällen, bl a 1930, efter förslag av länsarkitekten Allan Berglund, och 1946 efter ritningar av trädgårdskonsulenten A T Selander. Allt eftersom kyrkogården utvidgats...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande