Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Örnsköldsvik kn, TRYSUNDA 1:2 TRYSUNDA KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Entrékyrkotomt.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TRYSUNDA KAPELL (akt.)
Västernorrland
Örnsköldsvik

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

TRYSUNDA 1:2

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Placerad mot skogsbryn i öster, ursprungligen ensamt liggande en bit från sjöbodarna vid vattnet. Dessa senare kompletterade med bostadshus och körväg runt viken. Gistvallar på tun i söder och nordväst. Diverse mindre hus, förråd, magasin nära kyrkotomten både i söder och norr. Kring tomten löper ett vitmålat pinnstaket med pilformiga toppar, entré i väster med två grindar inom enkel välvd portik. Hela tomten gräsbevuxen, entréväg lagd med natursten fram till stenhällar invid porten, den översta daterad 1815. Grus som dränering runt ytterväggar. Gravplatser främst utmed staketet runt om.

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande