Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borås kn, SANDHULT 9:1 SANDHULTS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B959_015.21

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANDHULTS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Borås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SANDHULT 9:1

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Sandhults kyrka ligger på en höjd och omges av en kyrkogård. Hela anläggningen ligger i nordöst-sydvästlig riktning, med kyrkans kor pekande åt nordöst. Den medeltida kyrkan stod enligt uppgift i anslutning till och öster om nuvarande kyrkas kor, vilket skulle innebära att även kyrkogården har medeltida anor.
Nivåskillnaden till marken utanför kyrkogården stöttas med en kallmur av sten. En låg lövhäck står nära kanten och innanför den, glest placerade äldre lönnar som beskurits förr, men nu har utväxta kronor. Åt sydväst och sydöst finns pargrindar av smide med pilspetsar upptill i grova, fyrkantiga, spritputsade, vita grindstolpar ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande