Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borås kn, HEDARED 11:1 HEDAREDS STAVKYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B959_014.2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HEDAREDS STAVKYRKA (akt.)
Västra Götaland
Borås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HEDARED 11:1

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Hedareds stavkyrka, daterad till omkring år 1500, ligger helt öppet och dess anrika gestalt ter sig liten i omgivande bybebyggelse och odlingslandskap. Kyrkan omges närmast av en liten, ursprunglig kyrkogård med en rundad form, där ett rakt hörn endast finns i sydväst. Muren är sannolikt medeltida och omgärdade troligen längre tillbaka en föregångare till nuvarande kyrka. Kyrkogården är utökad med en ny, bredare och betydligt större del österut, som även sträcker sig parallellt med den gamla kyrkogårdens sydsida. En klockstapel står intill kyrkan i den äldre kyrkogårdens sydvästra hörn, till hälften utanför det äldre kyrkogårdsområd...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas