Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borås kn, RÅNGEDALA 17:1 RÅNGEDALA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B959_012.28

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RÅNGEDALA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Borås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RÅNGEDALA 17:1

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Rångedala kyrka byggdes 1848 av byggmästare Peter Pettersson från Sandhult och ligger på en höjd, så att den omgivande kyrkogården sluttar relativt brant åt sydöst och något flackare åt nordväst. Kyrkogården avgränsas åt öster och söder av en kallmurad kyrkogårdsmur, som i sydväst fungerar som en terrassmur då landsvägen passerar precis utanför. Innanför muren finns en något ojämn trädrad bestående av olika lövträd. Även nordväst om kyrkan kan man skönja den ursprungliga kyrkogårdens utsträckning genom en bruten trädrad. För övrigt växer inga träd på kyrkogården, förutom en rad med relativt låga träd utmed kyrkans sydfasad. I den sy...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarandew