Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borås kn, FRISTADS PRÄSTGÅRD 1:109 M.FL. FRISTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B959_021.3

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FRISTADS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Borås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FRISTADS PRÄSTGÅRD 1:109

FRISTADS PRÄSTGÅRD 2:1

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Fristads kyrkogård har ungefär formen av en kantställd kvadrat, med södra spetsen i vägkorsningen. Kyrkan från 1850 ligger i sydöst i sydväst-nordöstlig riktning, parallellt med Tärbyvägen. Kyrkogården är stor och tredelad: Gamla kyrkogården runt kyrkan som omdanades 1851, Nedre kyrkogården i nordväst från 1940-talet samt Nya kyrkogården som tillkom 1977 längs nordöstra sidan av de båda äldre. Norra delens västra hörn är rundat. Ett kapell och bårhus byggdes på den Nya kyrkogården 2001.
Fristads gamla kyrkogård nås via fyra ingångar i den omgärdande stenmuren från 1851, två i väster från Nya kyrkvägen: en huvudentré som leder till k...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister