Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borås kn, DANNIKE 1:56 DANNIKE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_003.29

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DANNIKE KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Borås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

DANNIKE 1:56

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Kyrkan är placerad i det nordöstra hörnet av kyrkogården. Kyrkogården är näst intill kvadratisk till formen och kringgärdas av en stenmur, förutom i väster där kyrkogården avgränsas av en häck. I den östra kyrkogårdsmuren finns nära kyrkans kor en öppning med smidesgrindar och grindstolpar i huggen sten, liksom i murens södra del. Nya kyrkogårdsgrindar utfördes 1927 efter förslag av J Johanssons kassaskåpsfabrik, Dalsjöfors. Den östra och den äldre delen av den norra kyrkogårdsmuren kantas på insidan av en trädrad.

Kyrkogården är utvidgad i två omgångar, först söderut 1947 efter förslag av trädgårdskonsulent A T Selander, Borås, sa...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister