Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borås kn, BRÄMHULT 12:1 M.FL. BRÄMHULTS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

acc.nr. 86-52-49

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BRÄMHULTS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Borås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BRÄMHULT 12:1

BRÄMHULT 14:1

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Brämhults kyrka ligger i öst-västlig riktning på en höjd i landskapet, varför marken sluttar åt alla håll utom söder, där en skogsklädd kulle med minneslund reser sig. Norr om kyrkan står en klockstapel från 1745 och nere i backen i nordöst ligger en liten byggnad, gammal och timrad. Runt kyrkan sträcker sig begravningsytor från olika tider med något olika karaktär. Närmast kyrkan är det en öppen traditionell kyrkogård i etager, hägnade av kallmurar av natursten. 1830 lades de första stabila murarna runt hela kyrkan, men de har lagts om ett flertal gånger. De nyare begravningsytorna i väster och kullen i sydväst har huvudsaklig kara...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister