Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borås kn, GUSTAV ADOLFS KYRKA 1 GUSTAV ADOLFS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2327:20

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GUSTAV ADOLFS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Borås

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

GUSTAV ADOLFS KYRKA 1

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Kyrkotomten ligger på en kulle, omgiven av gator på alla sidor och anlades 1906. I norr och öster är tomten ungefär i höjd med vägarna, medan sluttar svagt åt söder och kraftigt åt väster. Naturstensmurar med flathuggen översida och mer naturligt skrovliga ytor på sidorna hägnar kyrkotomten. Höjden varierar beroende på sluttningsgraden. En bred, lång stentrappa med svarta smidesräcken leder rakt upp till västra ingången och vid trappans fot står en informationstavla. Planen framför västporten är satt med gatsten med rhododendron vid sidorna, vilket även omger koret och finns planterat ute på tomten. Gångarna runt kyrkan är grusade. ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister