Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borås kn, CAROLI KYRKA 1 CAROLI KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2173:17

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
CAROLI KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Borås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

CAROLI KYRKA 1

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Caroli kyrka ligger i öst-västlig riktning diagonalt på en närmast kvadratisk tomt, en parkliknande kulle omgiven av gator. Marken användes som begravningsplats till 1815, då en ny kyrkogård hade anlagts sydväst om staden, S:t Ansgars griftegård. Riksdagen hade då beslutat att begravningar i städer måste upphöra och förbud mot gravsättning inne i kyrkorna stadfästes.
Tomten inramas av en låg naturstensterrass med något sluttande planteringar av låga idegranar och stentrappor leder upp till kyrkoplanen. Planteringarna avgränsas in mot kyrkotomten, med ett lågt, svartmålat gjutjärnsstaket med spetsbågsmönster mellan enkla mäklare. St...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister