Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borås kn, BORGSTENA 13:1 BORGSTENA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4/76

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BORGSTENA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Borås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BORGSTENA 13:1

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Anläggningen består av en medeltida kyrka med ursprunglig kyrkogård, där kyrkan är centralt placerad på den västra delen och öster om denna står en gammal klockstapel. Kyrkan nås via en stiglucka i väster. Denna kyrkogård har en mindre, utvidgad del från 1948 i öster samt en stor, sentida griftegårdsyta längs backen och ned till vägen i nordväst. Tomten omges av kallmurade stenmurar. De äldre delarna av muren har mer oregelbundna stenar och smalnar av något upptill, de nyare delarna har en vassare form. Anläggningen omges av gles lövskog och partier med syren. På kyrkogården är det glest med träd på den äldre delen (almar stod förr ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister