Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Örnsköldsvik kn, BJÖRNA 53:1 BJÖRNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

28KvartVII+IVovanmurfrNV.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BJÖRNA KYRKA (akt.)
Västernorrland
Örnsköldsvik

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BJÖRNA 53:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Kyrkotomten
Kyrkotomten är inramad av skogspartier i alla väderstreck. I väster löper en gammal byväg förbi mot norr. Längs tomten löper i väster och söder ett vitmålat trästaket. Det står fyrkantstolpar på en grund av natursten, dem emellan diagonalställda fyrkantpinnar, som bildar rombflätverk. Två st öppna stigportar av trä i väster, gavelfrontoner över fyrkantpelare, vit målning. I norr löper en bogårdsmur med kallmurad natursten. Rest av en sådan finns också i öster med under 1960-talet utvidgad tomt utanför. Möjligen är muren flyttad till utvidgad del i norr. Terassering med kall-murad sten förekommer sydöst och nordöst om k...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.