Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bengtsfors kn, TORRSKOGS STOM 2:1 TORRSKOGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3296-4.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TORRSKOGS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Bengtsfors

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TORRSKOGS STOM 2:1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

Själva kyrkoanläggningen omfattar kyrkan, kyrkogården, ett bårhus, en personalbyggnad samt en garage- och förrådsbyggnad. Bårhuset är byggt i souterrainläge 1959 med gjuten naturstensmur och en kopparklädd port i sluttningen mot sjön norr om kyrkan. Personalbyggnaden, som också innehåller toalett för besökare, samt garage - och förrådsbyggnaden är av senare datum och belägna alldeles nordväst om kyrkogården.

Kyrkogårdens äldsta del är som brukligt belägen söder om kyrkan. Kända utvidgningar har sedan skett mot norr 1872, mot öster 1895, mot söder 1924 och med ett större mer parkliknade område längs sjön nordväst om kyrkan. De ä...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister