Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bengtsfors kn, TISSELSKOGS STOM 1:10 TISSELSKOGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3131-2.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TISSELSKOGS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Bengtsfors

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TISSELSKOGS STOM 1:10

Beskrivning

Inventeringsår 2003

Kyrkoanläggningen består av kyrkan, av trä från 1877, med omgivande kyrkogård. På kyrkogårdens södra del finns ett vitputsat bårhus (ca 1940) med skiffertäckt sadeltak samt en ekonomibyggnad (1995). Intill den senare finns en grusad parkeringsplats.

Kyrkogården omges närmast av vägar på dess västra och norra sida. Mot öster sluttar marken ned mot ett vattendrag omgivet av skogsterräng. Söder om kyrkogården finns öppen odlingsmark. Kyrkogården har en närmast kvadratisk form huvudsakligen belägen söder och öster om kyrkan. Den äldsta delen, närmast kyrkan, har utvidgats i två etapper, mot öster 1911 och mot söder 1989. Kyrkogår...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister