Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bengtsfors kn, STENEBY PRÄSTGÅRD 2:1 M.FL. STENEBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3101-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STENEBY KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Bengtsfors

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

STENEBY PRÄSTGÅRD 2:1

STENEBY PRÄSTGÅRD 1:40

Beskrivning

Inventeringsår 2003

Själva kyrkoanläggningen innefattar kyrkan med den etappvis utvidgade kyrkogården. Sydöst om kyrkan finns två vitputsade mindre byggnader. Dels det Kaflerska gravkoret (1820-tal), med skiffertäckt tälttak och dels en f d arkivbyggnad (1906), ombyggd till toalett. Intill kyrkan och prästgården, längs åsryggen i nord-sydlig riktning, leder ett par äldre generationer av nuvarande länsväg 172, belägen ca 200 meter öster om kyrkan och åsen i en lägre terräng. På "nya kyrkogården", kyrkogårdens nordligaste del, finns ett vitputsat bårhus (1935).

Kyrkogårdsområdet är relativt stort och har utvidgats flera gånger. Den äldsta delen är ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister