Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, SKRUKEBY 7:1 ÖSTRA SKRUKEBY KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTRA SKRUKEBY KYRKOGÅRD (akt.), ÖSTRA SKRUKEBY KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SKRUKEBY 7:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Östra Skrukeby kyrka
Östra Skrukeby kyrka uppfördes i mitten av 1100-talet av kalksten med rektangulärt
långhus, absidkor och västtorn. Kyrkan har sedan kontinuerligt om- och tillbyggts, bl a
med ett gravkor på 1600-talet. Tornet revs 1868. Av den ursprungliga anläggningen
kvarstår murarna i långhusets västra delar och en sydportal med en bevarad utsmyckad
romansk sandstensportal samt en trädörr med rik järnsmidesornamentik. Dörren har
daterats till ca 1150 genom dendrokronologi, d v s årsringsdatering.

Kyrkorummet präglas av en omfattande ombyggnad på 1790-talet då det fick en
gustaviansk karaktär med tunnvalv och större ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister