Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Alingsås kn, MAGRA 5:14 M.FL. MAGRA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B961_001:18

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MAGRA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Alingsås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

MAGRA 5:14

MAGRA 5:41

Beskrivning

Inventeringsår 2003

Magra har en medeltida kyrkoplats som först utvidgats åt öster och 1963 tillkom en stor friliggande del i sydöst. Här går kyrkogårdens södra gräns längs den gamla allmänna vägen fram till en grind i områdets sydvästra hörn. Kyrkogården hägnas av kallmurar och sydmuren till det äldre området kring kyrkan har tre öppningar; en stiglucka, en enkel grind på mitten och längst i sydöst en pargrind vid församlingshemmet. En klockstapel är placerad sydöst om kyrkan vid grusgången längs sydmuren. Ett modernt bårhus står strax norr om den gamla nordmuren i förlängningen av gången.
Kyrkan ligger i öst-västlig riktning i västra delen av det äl...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande