Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Alingsås kn, DRUVAN 1 CHRISTINAE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B961_066:07

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
CHRISTINAE KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Alingsås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

DRUVAN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Salkyrkan ligger i den norra delen av en rektangulär kyrkotomt med sammanbyggt församlingshem i nordväst. Kyrkotomten planerades 1796 då den bebyggelse som tidigare fanns där revs. Viss yta för begravningar fanns ännu 1829 närmast kyrkan. Kyrkotomten omges av rader av gamla lövträd och genomkorsas av två grusgångar. Den ena löper från sydväst till nordost och den andra från sydost till kyrkans västport. Sydost om kyrkan ligger Jonas Alströmers grav, med omgivande gjutjärnsstaket och minnesten rest av Götiska förbundet 1871. Öster om kyrkan står en hög gravsten över Sven Lendahl med omgivande gjutjärnsstaket, iordningställt 1888.

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister