Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ale kn, STARRKÄRR 3:2 STARRKÄRRS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_080.16

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STARRKÄRRS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Ale

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

STARRKÄRR 3:2

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Starrkärrs kyrkogård har utvidgats vid ett flertal tillfällen under 1900-talet och består nu huvudsakligen av fyra delar med något olika karaktärer. Den kvadratiska kyrkogården kring kyrkan är av medeltida ursprung och omgärdas av en kallmur och en trädkrans med bland annat askar och ekar. Längs södra muren växer flera ekar med hög ålder. Åt alla fyra väderstreck finns dubbla smidesgrindar som bland annat ornerats med klöverbladskors. Grindarna flankeras av kraftiga putsade grindstolpar med kvadratisk form som upptill övergår i en rundad pelare med klot på krönet. Kyrkogården är stramt uppbyggd med låga och höga gravstenar placerade...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande