Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ale kn, KILANDA 6:1 KILANDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B 957_083:34

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KILANDA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Ale

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

KILANDA 6:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Kyrkogården vid Kilanda kyrka består av två delar, en äldre del med medeltida ursprung som omger kyrkan och en relativt nyanlagd del på andra sidan ån i sydöst. Den gamla delen, som avgränsas naturligt av Kilandaåns meanderade lopp i söder, väster och öster, har en oregelbunden, närmast tresidig form med rundad spets i öster. Enligt uppgift invigdes ny kyrkogård 1851, vilket troligen innebär att den befintliga kyrkogården då förstorats. Kyrkan är belägen i nästan öst-västlig riktning mitt på den gamla, gräsbevuxna delen som omgärdas av en låg kallmurad stödmur. Alla sidor utom den norra kantas av en trädkrans utanför muren bestående...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande