Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ale kn, HÅLANDA-STOMMEN 5:1 HÅLANDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_057.5/00003

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÅLANDA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Ale

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

HÅLANDA-STOMMEN 5:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Kyrkogården är rektangulär till formen och kyrkan är belägen i den södra delen. En stenmur kantad av en trädkrans inhägnar kyrkogården. I det sydöstra hörnet fungerar muren som stödmur. Här finns en vitputsad stiglucka som hör samman med en gammal borttagen väg som gått över fälten i sydostlig riktning mot det gamla prästbostället i Höga. Stigluckans sadeltak är täckt med enkupigt lertegel och pardörren är rödmålad. I den västra muren finns två öppningar med smidesgrindar flankerade av stenstolpar. Öster om koret finns en rödmålad ekonomibyggnad i trä med tegeltäckt tak.

Kyrkogården är gräsbevuxen och korsas av grusade gångar. Ky...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1995

Text saknas för närvarande