Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, AMUNDEBO 1:21 ULRIKA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ULRIKA KYRKOGÅRD (akt.), ULRIKA KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

AMUNDEBO 1:21

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Beskrivning av kyrkogården
Kyrkogården består av åtta kvarter: A-H. Den gamla delen utgör det östra området av
kyrkogården och består av kvarter A-E. Den nya delen byggdes i mitten av 1950-talet
och är placerad i väster och består av tre kvarter, F-H. Den mur som tidigare omgärdade
den ursprungliga kyrkogården är bevarad och bildar således en gräns mellan den nya

Allmän karaktär
Kyrkogården ger ett öppet intryck och mursträckningen som delar av kyrkogården i
nordsydlig riktning bildar en tydlig gräns mellan den gamla och den nya delen. Det är
en kallmurad halvmur, ca 0,2-0,9 m stora stenar i rödgrå granit. Muren är ca 1,0 ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister