Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, TÖRNEVALLA 5:1 TÖRNEVALLA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

NF2034/91

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TÖRNEVALLA KYRKOGÅRD (akt.), TÖRNEVALLA KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TÖRNEVALLA 5:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

BESKRIVNING AV KYRKOGÅRDEN
Relativt stor landskyrkogård belägen intill de stora färdvägarna mellan Linköping och
Norrköping.

Allmän karaktär
Kyrkogården delas i tre delar med distinkt olika karaktär. Den gamla kyrkogårdens
kvarter A och C vetter mot söder och sluttar ganska kraftigt åt detta håll. Kyrkogården
exponerar ut mot vägen och järnvägen. Karaktären skapas av mittgången som flankeras
av en tujahäck och tujaallé samt av de linjer med grusgravar omgivna av häckar som
finns i båda kvarteren. Detta inramas av trädkrans och kyrkogårdsmur.
Kvarter B ligger på kyrkogårdens norra sida och består av en öppen gräsmatta med ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister