Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, STJÄRNORP 1:3 STJÄRNORPS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STJÄRNORPS KYRKOGÅRD (akt.), STJÄRNORPS KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

STJÄRNORP 1:3

Beskrivning

Inventeringsår 2005

BESKRIVNING AV KYRKOGÅRDEN
Kyrkogården består av en äldre ursprunglig del, kvarter A längst i söder. 1938 års
utbyggnad, kvarter B, i norr och ett nyligen tillkommet urnebegravningsområde i öster,
mellan den gamla kyrkogården och vägen.

Allmän karaktär
Kyrkogården är anlagd i den södra delen av Stjärnorps slottsanläggnings närmiljö. I
detta område uppstod också ett kommuncentrum med skola och fattighus bland annat.
Kyrkogården är sammanfogad av tre delar med helt olika karaktärer. Den ursprungliga
kyrkogården, kvarter A, ligger inom en kyrkogårdsmur och består av en öppen
gräsmatta med regelbundet placerade gravvårdar. De...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister