Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, SKEDA KYRKA 1:1 SKEDA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKEDA KYRKOGÅRD (akt.), SKEDA KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SKEDA KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Kyrkan med omgivande kyrkogård ligger intill gamla Kalmarvägen där den löper längs
Slakaåsen söderut. Den tycks sakna direkt kontakt med forntidsbygden och närmaste
gravfält (RAÄ 24) ligger några kilometer söderöver. Kyrkogården har en rektangulär
planform i östvästlig riktning. Kyrkan ligger på kyrkogårdens sydvästra del och kyrkans
långhus är orienterat i öst/väst.

Skeda kyrka
Skeda är en medeltida socken och kyrkan är belägen utmed den gamla landsvägen mot
Vimmerby drygt 5 km söder om Linköping. Den äldsta kända stenkyrkan på platsen
uppfördes i början av 1200-talet med rektangulärt långhus och sannolikt smalare kor.
S...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister