Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, SJÖGESTAD 15:1 SJÖGESTAD KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SJÖGESTAD KYRKOGÅRD (akt.), SJÖGESTADS KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SJÖGESTAD 15:1

Beskrivning

Inventeringsår 2002

SJÖGESTAD KYRKOGÅRD
Sjögestad kyrka och kyrkogård ligger i öppen jordbruksbygd. Östra stambanan går
alldeles norr om kyrkogården och har tidigare haft station här. Den gamla kyrkogården
har en rektangulär planform i väst/östlig riktning och kyrkan ligger något i nordöst på
kyrkogården. Kyrkans långhus ligger i väst/östlig riktning. De nedre delarna av kyrkans
torn är medeltida, vilket visar att detta var även den medeltida kyrkans placering.
Eventuellt har kyrkogården utvidgats något under århundradena. I anslutning till gamla
kyrkogårdens norra begränsning ligger den nya kyrkogården från 1950. Även den är
rektangulär i väst...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister